ปฏิทินกิจกรรม 

  ลิงค์เขตพื้นที่การศึกษา


 สถิติวันนี้ 4 คน
 สถิติเดือนนี้ 37 คน
สถิติทั้งหมด 43597 คน
เริ่มเมื่อ 2010-11-17

 

บริษัท พีวีอาร์แอสเซสเม้นท์ จำกัด เป็นหน่วยประเมินที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ผู้ประเมินภายนอกทำงานด้วยความโปร่งใส ภายใต้การบริหารงานที่คล่องตัว ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพ                                                                                                                                                                                                                     
         ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท พีวีอาร์ แอสเซสเม้นท์ จำกัด

     ประกาศ แจ้งเลขที่สัญญา ระยะ 1-2558 ระยอง กลุ่ม 5,7 สุรินทร์ กลุ่ม 18,19,21 และตะวันออกเฉียงเหนือ(1/58) เลขที่ 1-2558/006  ผู้อภิมานภายใน ทีม ระยอง โดย น.ส.กาญจนา เย็นธงชัย ทีม อุดม-วิชาญ/สุพจน์-นิศาชล/อภิสรา-สุนทร-อรชร บุญเสริม-นันท์นภัส กองแก้ว-นันทิพร โดย น.ส.จุไรรัตน์ ชุมเกษียร ทีม ไพฑูรย์-สุรศักดิ์ มนัส-ภากร โดย น.ส.วรรณา อัมพรสุนทรรัติ  และประชุุมทีมประเมินวันที่ 15 พย.57 เวลา 13.30 น.ที่วังน้ำเขียว

 บริษัทฯได้โอนเงินค่าประเมินสัญญา 057/187/188/189/190 และ 191 งวด 2 ให้ทุกท่านแล้ว ตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน 2557(ประกาศมา ณ วันที่ 8 พย.2557)
 แจ้งยอดเงินบริจาคผู้ประเมินบริษัทฯพีวีอาร์ฯ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดกฐินสามัคคี วันที่ 2 พย.2557 ณ สำนักสงฆ์เขาพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ดังนี้ คุณไพเราะ ชุมเกษียร 5500 บาท คุณเจริญ ชุมเกษียร 1000 บาท คุณจักรกฤษณ์ ชุมเกษียร 1000 บาท คุณจักรพงษ์ เย็นธงชัย และครอบครัว 700 บาท คุณวราภรณ์ เย็นธงชัย และครอบครัว 1000 บาท ผอ.ประไพศรี จันทร์ศรี 500 บาท ผอ.สุนทร ชาญสูงเนิน 500 บาท อาจารย์จารุวรรณ อนันตยะ 500 บาท และร่วมโรงทานอาหาร 500 บาท อาจารย์บุญเสริม มหัทธนกุศล 400 บาท อาจารย์ธนัท เชื้อชาติ 500 บาท อาจารย์กาญจนา เย็นธงชัย และเพื่อนๆบริษัทไทยยาซากิกรุ๊ป 2500 บาท อาจารย์จุไรรัตน์ ชุมเกษียร 3000 บาท และร่วมโรงทานอาหาร 1000 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 18600 บาท บริษัทฯจึงขอขอบคุณแทนสำนักสงฆ์ และขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้(ประกาศมา ณ วันที่ 2 พย.2557)
 บริษัทฯ ได้โอนเงินค่าจ้างประเมินสัญญา 059 (พื้นฐาน บุรีรัมย์) และ 280 (ศูนย์เด็ก แม่ฮ่องสอน) งวด 2 เมื่อ วันที่ 31 ตค.2557(ประกาศมา ณ วันที่ 1 พย.2557)
 อเชิญผู้ประเมินที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกับบริษัทฯ ณ สำนักสงฆ์เขาพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 รวมปัจจัยร่วมกัน โทร.08-6812-1483 SMS และอีเมล ข้างล่างหน้าแรก (ประกาศ มา ณ วันที่ 17 ตค.57)
 ประกาศเรื่องการโอนเงินงวด 2 สัญญา 1-2557/208-209 และ สัญญา 2-2557/058 ให้แก่ผู้ประเมินที่ทำงานในสัญญาดังกล่าวแล้ว ต้งแต่ 15 กย.57(ประกาศมา ณ วันที่ 19 กย.57)
 แจ้งโอนเงินศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ 3 สัญญา 1-2557/361-367  บริษัทฯ ได้โอนเงินค่าประเมินให้สมาชิกทุกท่านแล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 มิย.57  (ประกาศมา ณ วันที่ 5 มิย.57)
        สมศ.ปรับเปลี่ยน แบบ ก.3 และบันทึกภาคสนามศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ 2ใหม่ ได้ส่งเมล ให้สมาชิกทุกคนได้นำไปใช้แล้ว ส่วนบันทึกภาคสนามจะทำการ copy printให้ทุกศูนย์ ทีมมารับได้ วันที่ 25 มค.2557 ที่สัตหีบ ชลบุรี (ประกาศมา ณ วันที่ 24 มค.2557)
          ด่วนที่สุด ขอประกาศให้ทราบทั่วกัน สมศ.แจ้งให้ประเมินสถานศึกษาระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน แม้จะมีผู้เรียนต่ำกว่า 7 คน หรือ มีเพียง 1 คน ก็ให้ประเมินด้วยค่ะ(ประกาศ มา ณ วันที่ 16 มกราคม 2557)
           ด่วนที่สุด ...แจ้งเรื่องการส่งรายงานฉบับสมบููรณ์ ครึ่งสัญญา ระยะ 2 (จันทบุรี(2/57),ฉะเชิงเทรา ก.2,ชัยภมิ ก.9,11,12 โรงเรียนที่ต้องส่ง ถึงวันสุดท้ายของการประเมิน 15 มกราคม 57 ส่งถึง จุไรรัตน์ ชุมเกษียร 119/81 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ภายใน 21 มกราคม 2557 (ประกาศ มา ณ วันที่ 7 มค.57)

แจ้งยอดเงินบริจาคกฐินสามัคคีผู้ประเมินคณะกรรมการและผู้มีจิตศรัทธาโดยบริษัทพีวีอาร์ฯ ที่นำไปทอด ณ สำนักปฏิบัติธรรมเขาพลูตาหลวง เมื่อวันที่ 3พย.56ดังนี้ คุณไพเราะ ชุมเกษียร 5000 บาท คุณจุไรรัตน์ ชุมเกษียร 2000บาท คุณประไพศรี จันทร์ศรี 300บาท คุณวราภรณ์ เย็นธงชัย 3240 บาท คุณกนกวรรณ ชุมเกษียร 500บาท คุณกองแก้ว โชติณภาลัย 500บาท คุณกาญจนา เย็นธงชัยและสมาชิกในเครือ บจ.ยาซากิกรุ๊ป 1500บาท คุณเจริญ ชุมเกษียร300บาท คุณจิราพร อินทุสมิต 500บาท คุณจักรพงษ์ เย็นธงชัยและสมาชิก บมจ.ระยองไวร์ 1300บาท คุณจารุวรรณ อนันตยะ 1000บาท คุณอินทิรา เกตสมบูรณ์ 500บาท คุณปรนุช เกษโกมลวิทย์ 500บาท คุณหม่ำและทีมพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 500 บาท รวมยอดเงินทั้งสิ้น 17640 บาท (ประกาศมา ณ วันที่ ๕ พย. ๕๖)

  ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกทุกท่าน สมศ.สั่ง พริ้น เทมเพลต ด้วยกระดาษดีเท่านั้น ส่วนผลงาน ระยะ ๑ และ ๒ -๒๕๕๖ สมศ.สุ่มตรวจ พบประเด็นการใช้คำในตาราง Swot ไม่ตรงกับในบทสรุปผู้บริหาร ผู้เขียนรายงานท่านใดที่ใช้คำไม่ตรงกัน ให้โทรติดต่อเข้ามาด่วนที่สุด เพื่อจะได้จัดเวลาให้ไปแก้ไขให้ข้อมูลดังกล่าวตรงกัน ทั้งนี้ ก่อน ๓๐ มิย.๕๖ (ประกาศมา ณ วันที่ ๑๙ มิย.๕๖)

หน้า 2   
สำนักงานใหญ่ 217 ม.1 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  สำนักงานย่อย 504/10 ม.6 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 086-8121483 โทรสาร 038-246 139     e-mail: jurairat.choomkasian473@gmail.com