ปฏิทินกิจกรรม 

  ลิงค์เขตพื้นที่การศึกษา


 สถิติวันนี้ 18 คน
 สถิติเดือนนี้ 433 คน
สถิติทั้งหมด 33319 คน
เริ่มเมื่อ 2010-11-17

 

บริษัท พีวีอาร์แอสเซสเม้นท์ จำกัด เป็นหน่วยประเมินที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ผู้ประเมินภายนอกทำงานด้วยความโปร่งใส ภายใต้การบริหารงานที่คล่องตัว ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพ                                                                                                                                                                                                                     
         ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท พีวีอาร์ แอสเซสเม้นท์ จำกัด
 ด่วนที่สุด ถึงสมาชิก พีวีอาร์ฯ ที่รัก ทุกท่าน ขอให้ท่านทำแบบแจ้งสังกัด(แบบ ก) ซึ่งได้ส่งเมลไปให้แล้ว กลับคืนมาทางไปรษณีย์ ถึง อ.จุไรรัตน์ ภายใน 10 เมษายน 2557 เพื่อรับงานในรอบใหม่ (เมษายน-สิงหาคม 2557) (ประกาศมา ณ วันที่ 30 มีค.57)
      แจ้งสมาชิกไปแม่ฮ่องสอนทราบทุกคน  บริษัทฯได้โอนเงินให้แล้วทุกคนเท่ากัน เลขสัญญา 1-2557-280 วันออกใบรับรองผู้ประเมินคือวันสุดท้ายของการประเมินแต่ละศูนย์ วันอภิมานภายในคือ วันที่ 25,30, มีนาคม และ 5 เมษายน 2557 ผู้อภิมานภายใน น.ส.จุไรรัตน์ ชุมเกษียร งานเสร็จแล้วส่งถึงสัตหีบหลังวันประเมิน 8 วัน ขอพระรัตนตรัยคุ้มครองทุกคนให้ปลอดภัยจากการเดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพ แล้วกลับมาพบกันที่สัตหีบ(ประกาศมา ณ วันที่ 14 มค.57)

                ประกาศวันที่และรายชื่อผู้ประเมินอภิมานภายในศูนย์เด็ก วันที่ออกใบรับรองผู้ประเมิน คือ วันสุดท้ายของการประเมินในแต่ละศูนย์ ผู้ประเมินอภิมานภายใน กลุ่ม นครราชสีมาทั้งหมด นางสาวจุไรรัตน์ ชุมเกษียร ชลบุรี กลุ่ม 1 นางสาววรรณา อัมพรสุนทรรัติ วันที่อภิมานภายในอ่านรายงาน วันที่ ๕,๑๐,๑๕,๒๐,๒๕, กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ๕,๑๐,๑๕,๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ตามลำดับวันประเมิน และแบบบันทึกภาคสนามมีขาดหายไปหน้า ๑ Printout จากบันทึกภาคสนามที่ส่งเมลไปเข้าไปเพิ่มด้วย

           สมศ.ปรับเปลี่ยน แบบ ก.3 และบันทึกภาคสนามศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ 2 ใหม่ ได้ส่งเมลให้สมาชิกทุกคนได้นำไปใช้แล้ว ส่วนบันทึกภาคสนามจะทำการ copy print ให้ทุกศูนย์ ทีมมารับได้ วันที่ 25 มค.2557 ที่สัตหีบ ชลบุรี (ประกาศมา ณ วันที่ 24 มค.2557)
            ประกาศเรื่องเลขสัญญาศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ 2 ดังนี้ ชลบุรี กลุ่ม 1 เลขที่ 1-2557/205 นครราชสีมา กลุ่ม 33 เลขที่ 1-2557/206 นครราชสีมา กลุ่ม 34 เลขที่ 1-2557/207 นครราชสีมา กลุ่ม 35 เลขที่ 1-2557/208 และ กลุ่ม นครราชสีมา กลุ่ม 52 เลขที่ 1-2557/209 (ประมาศมา ณ วันที่ 24 มค.2557)
                ด่วนที่สุด ขอประกาศให้ทราบทั่วกัน สมศ.แจ้งให้ประเมินสถานศึกษาระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน แม้จะมีผู้เรียนต่ำกว่า 7 คน หรือ มีเพียง 1 คน ก็ให้ประเมินด้วยค่ะ(ประกาศ มา ณ วันที่ 16 มกราคม 2557)
              ด่วนที่สุด ...แจ้งเรื่องการส่งรายงานฉบับสมบููรณ์ ครึ่งสัญญา ระยะ 2 (จันทบุรี(2/57),ฉะเชิงเทรา ก.2,ชัยภมิ ก.9,11,12) โรงเรียนที่ต้องส่ง ถึงวันสุดท้ายของการประเมิน 15 มกราคม 57 ส่งถึง จุไรรัตน์ ชุมเกษียร 119/81 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ภายใน 21 มกราคม 2557 (ประกาศ มา ณ วันที่ 7 มค.57)

         แจ้งมาเพื่อทราบ เลขที่สัญญาพื้นฐานระยะ 2 ดังนี้ จันทบุรี(2/57) เลขที่ 2 2557 /187   ฉะเิชิงเทรา กลุ่ม 2 เลขที่ 2-2557/188 ชัยภูมิ กลุ่ม 9 เลขที่ 2-2557/189 ชัยภูมิ กลุ่ม 11 เลขที่ 2-2557/190 ชัยภูมิ กลุ่ม 12 เลขที่ 2-2557/191 ขอให้สมาชิกทุกทีม ทำแบบรับรองผู้ประเมินโดยลงวันที่ข้างล่าง เป็นวันสุดท้ายที่เข้าประเมินแต่ละโรงเรียน และลงวันที่ผู้ประเมินอภิมานภายใน เล่ม template และเล่มรายงาน นับจากวันออกจากโรงเรียนวันสุดท้าย 5 วัน (ชื่อผู้ประเมินอภิมานภายใน ชัยภูมิทุกกลุ่ม นางสาวจุไรรัตน์  ชุมเกษียร/ฉะเชิงเทรา นางสาวกาญจนา เย็นธงชัย /กลุ่มจันทบุรี นางสาววรรณา อัมพรสุนทรรัติ) ให้สมาชิกที่ประเมินชัยภูมิแต่ละทีมเข้ามารับเอกสารระยะ 2 ได้ที่วังน้ำเขียว วันที่ 20-22 ธค.56 ส่วนทีม จันทบุรี และ ฉะเชิงเทรา รับที่ ประไพศรี จันทร์ศรี ปล.ทีมสามารถทำแบบต่างๆมาเพื่อประทับตราและลงลายมือชื่อกรรมการได้ค่ะ (ประกาศมา ณ วันที่ 19 ธค.2556)

แจ้งยอดเงินบริจาคกฐินสามัคคีผู้ประเมิน คณะกรรมการ และผู้มีจิตศรัทธา โดยบริษัท พีวีอาร์ฯ ที่นำไปทอด ณ สำนักปฏิบัติธรรมเขาพลูตาหลวง เมื่อวันที่ 3 พย.56 ดังนี้ คุณไพเราะ ชุมเกษียร 5000 บาท คุณจุไรรัตน์ ชุมเกษียร 2000 บาท คุณประไพศรี จันทร์ศรี 300 บาท คุณวราภรณ์ เย็นธงชัย 3240 บาท คุณกนกวรรณ ชุมเกษียร 500 บาท คุณกองแก้ว โชติณภาลัย 500 บาท คุณกาญจนา เย็นธงชัยและสมาชิกในเครือ บจ.ยาซากิกรุ๊ป 1500 บาท คุณเจริญ ชุมเกษียร 300 บาท คุณจิราพร อินทุสมิต 500 บาท คุณจักรพงษ์ เย็นธงชัยและสมาชิก บมจ.ระยองไวร์ 1300 บาท คุณจารุวรรณ อนันตยะ 1000 บาท คุณอินทิรา เกตสมบูรณ์ 500 บาท คุณปรนุช เกษโกมลวิทย์ 500 บาท คุณหม่ำและทีมพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 500 บาท รวมยอดเงินทั้งสิ้น 17640 บาท (ประกาศมา ณ วันที่ ๕ พย. ๕๖)

  ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกทุกท่าน สมศ.สั่ง พริ้น เทมเพลต ด้วยกระดาษดีเท่านั้น ส่วนผลงาน ระยะ ๑ และ ๒ -๒๕๕๖ สมศ.สุ่มตรวจ พบประเด็นการใช้คำในตาราง Swot ไม่ตรงกับในบทสรุปผู้บริหาร ผู้เขียนรายงานท่านใดที่ใช้คำไม่ตรงกัน ให้โทรติดต่อเข้ามาด่วนที่สุด เพื่อจะได้จัดเวลาให้ไปแก้ไขให้ข้อมูลดังกล่าวตรงกัน ทั้งนี้ ก่อน ๓๐ มิย.๕๖ (ประกาศมา ณ วันที่ ๑๙ มิย.๕๖)

หน้า 2   
สำนักงานใหญ่ 217 ม.1 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  สำนักงานย่อย 504/10 ม.6 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 086-8121483 โทรสาร 038-246 139     e-mail: jurairat.choomkasian473@gmail.com