ปฏิทินกิจกรรม 

  ลิงค์เขตพื้นที่การศึกษา


 สถิติวันนี้ 6 คน
 สถิติเดือนนี้ 598 คน
สถิติทั้งหมด 37242 คน
เริ่มเมื่อ 2010-11-17

 

บริษัท พีวีอาร์แอสเซสเม้นท์ จำกัด เป็นหน่วยประเมินที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ผู้ประเมินภายนอกทำงานด้วยความโปร่งใส ภายใต้การบริหารงานที่คล่องตัว ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพ                                                                                                                                                                                                                     
รา
         ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท พีวีอาร์ แอสเซสเม้นท์ จำกัด
 ขอเชิญผู้ประเมินที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกับบริษัทฯ ณ สำนักสงฆ์เขาพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 รวมปัจจัยร่วมกัน โทร.08-6812-1483 SMS และอีเมล ข้างล่างหน้าแรก (ประกาศ มา ณ วันที่ 17 ตค.57)
 ประกาศเรื่องการโอนเงินงวด 2 สัญญา 1-2557/208-209 และ สัญญา 2-2557/058 ให้แก่ผู้ประเมินที่ทำงานในสัญญาดังกล่าวแล้ว ต้งแต่ 15 กย.57(ประกาศมา ณ วันที่ 19 กย.57)
 ประกาศรายชื่อผู้ประเมินพื้นฐานเข้าอบรมศูนย์เด็ก รุ่น 4/2557 วันที่  16-18 กย.57 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สุขุมวิท กทม.อ.จารุวรรณ์ อนันทตยะ อ.กฤษฎา บำรุงสุนทร อ.ศศิธร บัวกล่ำ อ.ปราณีต ปลื้มเกษร อ.จันทร์เพ็ญ วงศ์อยู่ อ.ชัญญา รัตนาธนสกุล อ.จุฑาทิพย์ แก้วมณี อ.ภัณฑิรา โชตินอก อ.อุษา ช่างหล่อ อ.ละเอียด สุพัฒโสภณ อ.วันชัย บุญธรรม อ.นันทิพร วรธงไชย และรุ่นที่ 3 อ.ธนัช เชื้อชาติ ซึ่งอบรมไปแล้ว ขอให้ทุกอาจารย์โชคดี สอบผ่าน 100 เปอร์เซ็นต์ (ประกาศ 11 กย.57)
 แจ้งเลขที่สัญญา ศพด.ระยะ 4/2557 ดังนี้ นครราชสีมา กลุ่ม 54 เลขที่ 1-2557/548 นครราชสีมา กลุ่ม 55 เลขที่ 1-2557/549 บุรีรัมย์ กลุ่ม 14 เลขที่ 1-2557/550 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 เลขที่ 1-2557/551 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 4 เลขที่ 1-2557/552 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 11 เลขที่ 1-2557/553 และ ระยะ 5/2557 เชียงใหม่ กลุ่ม 37 เลขที่ 1-2557/554 ผู้ประเมินอภิมานภายใน บุรีรัมย์ น.ส.กาญจนา เย็นธงชัย ทีม สุรศักดิ์/มนัส/สายวรินทร์ น.ส.วรรณา อัมพรสุนทรรัติ ทีม กองแก้ว/อุดม/อภิสรา/บุญเสริม น.ส.จุไรรัตน์           ชุมเกษียร วันอภิมาน ที่ 25,30 กค.57, 5,10 ,15 ,20, 25 ,30 สค.57,5,10,15,20,25,30 กย.57(ประกาศมา ณ วันที่ 19 กค.57)
 แจ้งโอนเงินศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ 3 สัญญา 1-2557/361-367  บริษัทฯ ได้โอนเงินค่าประเมินให้สมาชิกทุกท่านแล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 มิย.57  (ประกาศมา ณ วันที่ 5 มิย.57)
 แจ้งการแก้ไขงานพื้นฐาน 2557 ระยะ 1,2 และ ศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ 2 ขอให้สมาชิกทีมเขียนรายงานทุกทีมเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ พร้อมเข้าไปแก้ไขงาน วันที่ 6 มิย.57 หลังเที่ยงวัน ที่สัตหีบ ชลบุรี ส่วนสมาชิกทีมประเมิน ให้รออยู่ ณ ที่ตั้ง ห้ามเดินทางไปต่างประเทศ หรือ เข้าไปอยู่ ณ สถานที่ที่ไม่สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ เพื่อรอโทรศัพท์แจ้งเข้ามาแก้ไขบันทึกภาคสนาม (ประกาศมา ณ วันที่ 3 มิย.57)
 แจ้งรายชื่อผู้ประเมินอภิมานภายในศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ 3/2557 ดังนี้ ทีม สุรศักดิ์/มนัส/บุญชัย/ โดย น.ส.วรรณา อัมพรสุนทรรัติ ทีม อุดม/สุนทร/สุพจน์/บุญเสริม โดย น.ส.จุไรรัตน์ ชุมเกษียร  ทีมประไพศรี/อินทิรา/สายวรินทร์ โดย น.ส.กาญจนา เย็นธงชัย วันอภิมาน ใช้ จำนวน ๒ ศูนย์ พร้อมกัน เริ่ม วันที่ 1,8,15,22,29 มิย. 57, และ 6 กค.57 (ประกาศมา ณ วันที่ 29 พค.57)
           สมศ.ปรับเปลี่ยน แบบ ก.3 และบันทึกภาคสนามศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ 2ใหม่ ได้ส่งเมล ให้สมาชิกทุกคนได้นำไปใช้แล้ว ส่วนบันทึกภาคสนามจะทำการ copy printให้ทุกศูนย์ ทีมมารับได้ วันที่ 25 มค.2557 ที่สัตหีบ ชลบุรี (ประกาศมา ณ วันที่ 24 มค.2557)
            ประกาศเรื่องเลขสัญญาศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ 2 ดังนี้ ชลบุรี กลุ่ม 1 เลขที่ 1-2557/205 นครราชสีมา กลุ่ม 33 เลขที่ 1-2557/206 นครราชสีมา กลุ่ม 34 เลขที่ 1-2557/207 นครราชสีมา กลุ่ม 35 เลขที่ 1-2557/208 และ กลุ่ม นครราชสีมา กลุ่ม 52 เลขที่ 1-2557/209 (ประมาศมา ณ วันที่ 24 มค.2557)
                ด่วนที่สุด ขอประกาศให้ทราบทั่วกัน สมศ.แจ้งให้ประเมินสถานศึกษาระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน แม้จะมีผู้เรียนต่ำกว่า 7 คน หรือ มีเพียง 1 คน ก็ให้ประเมินด้วยค่ะ(ประกาศ มา ณ วันที่ 16 มกราคม 2557)
              ด่วนที่สุด ...แจ้งเรื่องการส่งรายงานฉบับสมบููรณ์ ครึ่งสัญญา ระยะ 2 (จันทบุรี(2/57),ฉะเชิงเทรา ก.2,ชัยภมิ ก.9,11,12 โรงเรียนที่ต้องส่ง ถึงวันสุดท้ายของการประเมิน 15 มกราคม 57 ส่งถึง จุไรรัตน์ ชุมเกษียร 119/81 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ภายใน 21 มกราคม 2557 (ประกาศ มา ณ วันที่ 7 มค.57)

        แจ้งมาเพื่อทราบ เลขที่สัญญาพื้นฐานระยะ2ดังนี้ จันทบุรี(2/57) เลขที่ 2 2557 /187   ฉะเิชิงเทรา กลุ่ม 2 เลขที่ 2-2557/188 ชัยภูมิ กลุ่ม 9 เลขที่ 2-2557/189 ชัยภูมิ กลุ่ม 11 เลขที่ 2-2557/190 ชัยภูมิ กลุ่ม 12 เลขที่ 2-2557/191 ขอให้สมาชิกทุกทีม ทำแบบรับรองผู้ประเมินโดยลงวันที่ข้างล่าง เป็นวันสุดท้ายที่เข้าประเมินแต่ละโรงเรียน และลงวันที่ผู้ประเมินอภิมานภายใน เล่ม template และเล่มรายงาน นับจากวันออกจากโรงเรียนวันสุดท้าย 5 วัน (ชื่อผู้ประเมินอภิมานภายใน ชัยภูมิทุกกลุ่ม นางสาวจุไรรัตน์  ชุมเกษียร/ฉะเชิงเทรา นางสาวกาญจนา เย็นธงชัย /กลุ่มจันทบุรี นางสาววรรณา อัมพรสุนทรรัติ) ให้สมาชิกที่ประเมินชัยภูมิแต่ละทีมเข้ามารับเอกสารระยะ 2 ได้ที่วังน้ำเขียว วันที่ 20-22 ธค.56 ส่วนทีม จันทบุรี และ ฉะเชิงเทรา รับที่ ประไพศรี จันทร์ศรี ปล.ทีมสามารถทำแบบต่างๆมาเพื่อประทับตราและลงลายมือชื่อกรรมการได้ค่ะ (ประกาศมา ณ วันที่ 19 ธค.2556)

แจ้งยอดเงินบริจาคกฐินสามัคคีผู้ประเมินคณะกรรมการและผู้มีจิตศรัทธาโดยบริษัทพีวีอาร์ฯ ที่นำไปทอด ณ สำนักปฏิบัติธรรมเขาพลูตาหลวง เมื่อวันที่ 3พย.56ดังนี้ คุณไพเราะ ชุมเกษียร 5000 บาท คุณจุไรรัตน์ ชุมเกษียร 2000บาท คุณประไพศรี จันทร์ศรี 300บาท คุณวราภรณ์ เย็นธงชัย 3240 บาท คุณกนกวรรณ ชุมเกษียร 500บาท คุณกองแก้ว โชติณภาลัย 500บาท คุณกาญจนา เย็นธงชัยและสมาชิกในเครือ บจ.ยาซากิกรุ๊ป 1500บาท คุณเจริญ ชุมเกษียร300บาท คุณจิราพร อินทุสมิต 500บาท คุณจักรพงษ์ เย็นธงชัยและสมาชิก บมจ.ระยองไวร์ 1300บาท คุณจารุวรรณ อนันตยะ 1000บาท คุณอินทิรา เกตสมบูรณ์ 500บาท คุณปรนุช เกษโกมลวิทย์ 500บาท คุณหม่ำและทีมพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 500 บาท รวมยอดเงินทั้งสิ้น 17640 บาท (ประกาศมา ณ วันที่ ๕ พย. ๕๖)

  ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกทุกท่าน สมศ.สั่ง พริ้น เทมเพลต ด้วยกระดาษดีเท่านั้น ส่วนผลงาน ระยะ ๑ และ ๒ -๒๕๕๖ สมศ.สุ่มตรวจ พบประเด็นการใช้คำในตาราง Swot ไม่ตรงกับในบทสรุปผู้บริหาร ผู้เขียนรายงานท่านใดที่ใช้คำไม่ตรงกัน ให้โทรติดต่อเข้ามาด่วนที่สุด เพื่อจะได้จัดเวลาให้ไปแก้ไขให้ข้อมูลดังกล่าวตรงกัน ทั้งนี้ ก่อน ๓๐ มิย.๕๖ (ประกาศมา ณ วันที่ ๑๙ มิย.๕๖)

หน้า 2   
สำนักงานใหญ่ 217 ม.1 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  สำนักงานย่อย 504/10 ม.6 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 086-8121483 โทรสาร 038-246 139     e-mail: jurairat.choomkasian473@gmail.com